afb.

Familie Massereel

Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 73, 74

G.C.A. Juten e.a., 'Genealogische fragmenten : Masschereel' in: Taxandria (1935) 153-155, 164-165

Juten, 'Massereel' in: De Brabantse Leeuw (1957) 91-92

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 64

n: vermelding in een voetnoot