afb.

Ghisbertus Masius

Zaltbommel 1546 - 's-Hertogenbosch 2 juli 1614

Bisdom

Ghisbertus Masius

bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Ghisbertus Masius

44
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 44
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

100
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Ghisbertus Masius

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1734

N.N.

Gisbert Masius, IV. Evêque.
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 18
 
1872

L.H.C. Schutjes

Ghisbertus Masius
Bisschop van 's Bosch 1594-1614
Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch II (1872) 113-118
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek I (1911) 1313-1314
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1923

Redactie

Een brief van een heilige (Franciscus van Sales) aan den Bisschop van Den Bosch (Gijsbertus Masius)
St-Jans-Klokken 1 (1923) 123-124
 
1928

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het gebouw der R.K. Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch
Teulings'. 's-Hertogenbosch 1928
 
1933

J.D.M. Cornelissen

De oplossing door de Congregatie van het Concilie van enkele meeningsverschillen tusschen bisschop Masius en het kapittel van St. Jan van 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XII (1933) 21-33
 
1972

J.W. Smit

Een hebreeuws welkom aan een nieuwe bisschop van 's-Hertogenbosch op het einde van de zestiende eeuw
Studia Rosenthaliana 1 (1972)
 
1986

Redactie

Masius, Ghisbertus
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 44
 
1990

A.C.M. Koolen

De Bossche bisschoppen 1559-1649
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 533-539
 
1993

C.J.H.M. Tax, A.C.M. Tax-Koolen

Zeven Bossche bisschoppen : Portretten in de Historisch-Topografische Atlas van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 4 (1993) 109-117
1995

M.F. Bams-van der Staaij

De carrière van de laatste pastoor van de Sint-Maarten. Hoe Gijsbert Jansz, vicaris te Tuil, ten slotte Ghisbertus Joannis Masius, bisschop van Den Bosch werd.
Sint Maarten Bulletin 26 (1995) 3-12
 
1996

J. van Haaren

Bisschop Masius
KringNieuws 7 (1996) 9
 
1996

Luc Vienne

Rumoldus Colibrant, eerste abt van Postel (1545-1626)
Trajecta 1 (1996) 26-43
 
2001

Marcel Jansen

Temidden der wolven: Bisschop Gisbertus Masius (1545/46-1614)
Bossche Bladen 1 (2001) 3
Boeken
1749

Joannes Franciscus Foppens

Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye van 's Hertogenbosch
Gepubliceerd door Willem Boot | Leiden 1749
books.google.nl
Kunstafbeeldingen

Portret van Bisschop Gijsbertus Masius (1546-1614)

vervaardiger: Anoniem
datering: 1602
techniek: olieverf op paneel, 102.0 x 71.0 cm

Rechtsboven het bisschopswapen, gevierendeeld: 1-4 adelaar (Sint Jan), 2-3 drie kolfhamers (van het wapen Maes). Boven het schild de platte bisschopshoed met ter weerszijden afhangende kwasten.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 00836)

Portret van Bisschop Gijsbertus Masius (1546-1614)

vervaardiger: Jan van Diepenbeeck ()
datering: 1620-1640
techniek: olieverf op paneel, 54.0 x 39.5 cm

Schilderij, naar het glas-in-lood raam, met de beeltenis van Gijsbertus Masius (1546-1614) geknield tussen de beelden van Maria en Christus. Diverse opschriften.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 00853)

Graftombe van bisschop Masius van 's-Hertogenbosch (1546-1614)

vervaardiger: Pieter Jansz. Saenredam
datering: 30 juni 1632
techniek: gewassen pentekening, 20.7 x 21.4 cm

Op de tombe in bruine pen: "GISBERTVS MASIVS/Hic iacet: quem bommelia mundo protulit, ducissilua/insula excepit, mors virtutibus Casmisq(ue) auctem (dit woord doorgehaald) auctum intercepit./quid hic triumphas germana somni. itte tibi reddidit, quod/debuit et quod non debuit, in patriam transtulit./obijt ii.iulii.Ao.Ci>.I>.C.XIV.". Daarboven in bruine pen: "OMNIA/MORS/AEQVAT". Linksonder in de tekening in bruine pen: 1632 6/30. Rechtsonder in de tekening in bruine pen: "aen de ander zijde was ook soo/een punt als dit is/is by/mijn versuymt te maecken". Inv.nr. Prov.Genootschap H55-51.12/22.2 St. Jan (1).
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 12129)
Stadsrekeningen
1601 Kapittel 5.
De Bisschop Gijsbert Masius.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1135
 
1612 Kapittel 17.
Vonnis tusschen den Eerw. Heer Bisschop Masius en de Stad.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1209
 
1613 Kapittel 6.
Wijn in het sterfhuis van den Eerw. Heer Bisschop Masius geschonken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1214
 
1613 Kapittel 16.
Commissie op het stuk der Synode in het Proces tegen Bisschop Masius.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1216
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) XXI

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 287, 291n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 516-517

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 38, 163, 198-199, 205-206, 215

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 74, 177, 272

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 287-288

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 20, 112, 137, 151

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 31, 39, 44, 50, 199, 269, 275, 276, 277, 287, 311; Bijdragen: 382, 417, 440, 531, 535, 536, 537, 528, 539, 578, 579

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 111, 114, 116, 117, 121

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 40n, 158n, 244, 245

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 140, 175, 282, 292-293, 308, 345, 350-351

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 107

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 4, 5, 141, 172, 365

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 57, 63-68, 71, 75, 80, 97, 99, 114, 115, 129, 328, 338, 339

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 210, 213

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 2121

A. van Sasse van Ysselt, 'De geschilderde glasramen van bisschop Masius' in: Taxandria (1914) 75-79

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) II. 113

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 121

-

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 6, 12-13

Varia Historica Brabantica III (1969) 141, 150, 155-162, 178, 184

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 178, 224

n: vermelding in een voetnoot