afb.

Martini Hendrik Bernard

's-Hertogenbosch 30 augustus 1768 - Vught 16 december 1848 (80)

Archief
Duijvendak

Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini

330
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 330
Genealogie
Mommers

Martini, mr Hendrik Bernard

461
462
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 461-462
Van Kempen

Jhr. Mr. H.B. Martini

366
367
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366-367
Wildeman

Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26, 69, 84
Artikelen
1979

J. Belonje

Een vervormd gedenkteken te Vught
De Brabantse Leeuw (1979) 60-66
 
1986

Redactie

Martini
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 44
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 189

Hanneke Das-Horsmeier, 'Begraven op eigen grond : Graven van de families Martini, Van Beresteijn en Marggraff in Vught' in: In de ban van Vught (2007) 69

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 116 (afb. 2.8), 125-127, 132, 182-183, 263, 301-302, 317, 321, 323, 352-353, 358, 363, 366, 373, 445, 480 (afb. 7.1); Bijlage 15, 39-40, 42, 44, 46, 86-90, 110, 112, 114, 132, 135, 145, 161, 179, 187, 189-191, 211-212, 214, 217, 220-222

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 330

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 262, 262n, 263

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 63-66, 71n, 149, 174, 365-366

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 461-462

Nederland's Adelsboek (1905) 454; (1926) 139-140; (1930) 136; (1934) 139; (1941) 93, 285; (1949) 49-50

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26, 69, 84

n: vermelding in een voetnoot