afb.

Martini Hendrik Bernard

's-Hertogenbosch 30 augustus 1768 - Vught 16 december 1848 (80)

Archief
Duijvendak

Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini

330
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 330
Genealogie
Mommers

Martini, mr Hendrik Bernard

461
462
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 461-462
Van Kempen

Jhr. Mr. H.B. Martini

366
367
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366-367
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26, 69, 84
Artikelen
1979

J. Belonje

Een vervormd gedenkteken te Vught
De Brabantse Leeuw (1979) 60-66
 
1986

Redactie

Martini
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 44
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 189

Hanneke Das-Horsmeier, 'Begraven op eigen grond : Graven van de families Martini, Van Beresteijn en Marggraff in Vught' in: In de ban van Vught (2007) 69

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 116 (afb. 2.8), 125-127, 132, 182-183, 263, 301-302, 317, 321, 323, 352-353, 358, 363, 366, 373, 445, 480 (afb. 7.1); Bijlage 15, 39-40, 42, 44, 46, 86-90, 110, 112, 114, 132, 135, 145, 161, 179, 187, 189-191, 211-212, 214, 217, 220-222

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 330

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 262, 262n, 263

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 63-66, 71n, 149, 174, 365-366

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 461-462

Nederland's Adelsboek (1905) 454; (1926) 139-140; (1930) 136; (1934) 139; (1941) 93, 285; (1949) 49-50

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26, 69, 84

n: vermelding in een voetnoot