afb. Jan Kieft, 1858

Eve Marius Adriaan Martini

's-Hertogenbosch 28 mei 1796 - Utrecht 7 juni 1863 (67)

Diplomaat (Hij wordt genoemd als Evert Marius Adriaan Martini in een verdrag tussen Nederland en USA in 1833. Hij is dan zaakgelastigde in Washington); lid van de ridderschap Noord-Brabant van 1831-1851
Genealogie
Wildeman

Jhr. Eve Marius Adriaan Martini

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 40
Literatuur en bronnenpublicaties

Van der Aa, Biografisch Woordenboek XII (1869) 322

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 412, 431 (afb. 6.14), 434, 441; Bijlage 15, 132, 191, 202, 212, 217, 220-226

E.M.A. Martini, Zarken der St. Janskerk anno 1832

Nederland's Adelsboek (1949) 50

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 129, 129n

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 40

n: vermelding in een voetnoot