afb. Jan Kieft, 1858

Eve Marius Adriaan Martini

's-Hertogenbosch 28 mei 1796 - Utrecht 7 juni 1863 (67)

Diplomaat (Hij wordt genoemd als Evert Marius Adriaan Martini in een verdrag tussen Nederland en USA in 1833. Hij is dan zaakgelastigde in Washington); lid van de ridderschap Noord-Brabant van 1831-1851
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 40
Literatuur en bronnenpublicaties

Van der Aa, Biografisch Woordenboek XII (1869) 322

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 412, 431 (afb. 6.14), 434, 441; Bijlage 15, 132, 191, 202, 212, 217, 220-226

E.M.A. Martini, Zarken der St. Janskerk anno 1832

Nederland's Adelsboek (1949) 50

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 129, 129n

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 40

n: vermelding in een voetnoot