afb. J. Anspach

Anthonie Martini

's-Hertogenbosch 18 januari 1728 - Helvoirt 31 juli 1800 (72)

Duijvendak

Mr. Antoni Martini

330
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 330
Genealogie
Mommers

Martini, mr Antoni

Ned. Herv.

460
461
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 460-461
Noordbrabantse studenten

3442. MARTINI, Antonius (Antoni)

501
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 501-502
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 84
Artikelen
1953

A.R.M. Mommers

Martini, mr Antoni
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 460-461
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1905) 452; (1926) 137; (1930) 135; (1934) 137-138; (1948) 120; (1949) 47

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 95

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 501-502

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 27-28, 30-32, 34, 36, 40, 42

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 319, 330

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 159

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 362

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 281

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 460-461

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 9, 13, 28, 32

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 12

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 523

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 1012

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 246

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 34

Varia Historica Brabantica III (1969) 237, 309, 315

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 108, 118, 186

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 84

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXI

n: vermelding in een voetnoot