afb. Toegeschreven aan Arnold Boonen

Anthonie Martini

Wezel (Kleef) 6 februari 1654 - 's-Hertogenbosch 23 juni 1730 (76)

dbnl

Antoni Martini

dbnl.org
Functies

Anthonie Martini

Functies / onderscheiding(en)

  • 1680. Predikant Sassenheim, 18 augustus 1680
  • 1683. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1684), 10 september 1683
  • 1725. Emeritus, 21 augustus 1725
Genealogie
Lieburg

Anthonie Martini

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1683-1725
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

16. Antonius Martini

Wesel (D.) 6 februari 1654 - 's-Hertogenbosch 23 juni 1730
235
236
237
Literatuur
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest, diss. Leiden (Utrecht-Nijmegen 1952) 461; Boekzaal, XXXI (aug. 1730), 234-237; LV (aug. 1742), 235; LX (febr. 1745) 229; BOELES, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (Leeuwarden 1878-1879) II 288-294; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 135, 139, 145, 149; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 19-21; J.E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795, II (Haarlem 1905) 717; MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('s-Gravenhage 1919-1924) IV 267x; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) II 876-877; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XII 321; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 423; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 572; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 62-64.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 235-238
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26
Artikelen
1949

Van Alphen

Dr Anthonius Martini
Gekomen van Sassenheim 10 september 1683, emeritus 21 augustus 1725
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 264
 
1969

F.L.R. Sassen

Antonius Martini
Wesel (D) 6 februari 1654 - 's-Hertogenbosch 23 juni 1730
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 235
 
2002

mr. E.J. Wolleswinkel

Een familiearchief ontleed
De Nederlandsche Leeuw 7/8 (2002) 285-318
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden Deel 12. Eerste stuk (1869)

P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek Deel 2 (1912)

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) V, 71, 135, 139, 145, 149, 264

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 220, 386-387

Nederland's Adelsboek (1949) 46

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.105

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 235-238, 247, 267, 297

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 8, 30, 37, 38, 43, 44, 48, 49, 55, 56, 59, 62, 6-70, 83, 84, 87, 88, 90

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 261

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 26

n: vermelding in een voetnoot