afb. L. Stollenwerk

Antonie Martini van Geffen

's-Hertogenbosch 19 september 1791 - Vught 28 oktober 1869 (78)

Heer van Geffen. Controleur der 2e klasse der directe belastingen en kadaster te Den Bosch, verificateur voor de comptabiliteit voor Noord-Brabant, Zeeland, Limburg en Gelderland, lid Ridderschap van Noord-Brabant, lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, lid Illustere Lieve Vrouwe Broederschap te Den Bosch, schrijver van 'Handleiding tot de gelaatkunde, volgens Lavater', Bosch 1827 [RNL]. Amateurtekenaar, aquarellist van miniatuurportretten.
rkd.nl
Duijvendak

Jhr. Mr. Antoni Martini (Van Geffen)

330
331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 330-331
Functies

Antonie Martini van Geffen

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid der Ridderschap, 1823 (pj)
  • Lid der Provinciale Staten, 1835 (pj)
  • Verificateur der Belastingen van de Provincien Noord-Braband en Zeeland, te 's-Hertogenbosch
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

8v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 84
Artikelen
1838

Jonkh. A. Martini van Geffen

Bijdrage over eenige opgedolven oudheden te St. Michiels-Gestel
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1838) 151-161
 
1839

Jonkh. A. Martini van Geffen

Beendermaling en beenderbemesting
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1839) 167-206
 
1841

Jonkh. A. Martini van Geffen

Redevoering over de kennis der meest kenmerkende eigenschappen van het menschelijke karakter
Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1841) 79-115
 
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Antonie Martini van Geffen, voorzitter 1843-1847
Taxandria XLIV (1937) 19
2018

Klaasje Douma

Brabantse adel: een Bossche kliek?
Bossche Kringen 2 (2018) 60-65
 
Kunstafbeeldingen

Jonkheer A. Martini van Geffen (1791-1869)

vervaardiger: Jan Kieft
datering: 1858
techniek: olieverf op paneel, 78.0 x 59.5 cm

Het Noordbrabants Museum (00849)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 290

A.H. Crijns en F.W.J. Kriellaars, Het gemengd landbouwbedrijf op de zandgronden in noord-Brabant 1800-1885 LXXII (1987) 309

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 513-514

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 180, 222, 226, 243-245, 318 (afb. 5.5), 321-322, 327, 334, 383, 393, 441, 444-447, 472, 476; Bijlage 15, 85-86, 89-91, 112, 114, 131-134, 139, 141, 143, 149, 156-157, 161, 168, 191, 193, 202-205, 211, 217, 220-225, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 312

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 262, 266n, 349, 367

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 81

Nederland's Adelsboek (1905) 454; (1949) 51; (1950) 12; (1951) 225

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 144, 146-147, 149, 152, 154

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 84

n: vermelding in een voetnoot