afb. 2014

Familie Martini

Algemeen

Bijleveld (1925)

Martini - Martini Buys

133
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 133
Bijleveld (1949)

Martini

109
Nederland's Adelsboek (1949) 109
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 501-503

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 115, 153-154, 179-183, 198-199, 212, 221, 223, 229, 242, 244, 358-359, 363, 425; Bijlage 44, 47, 71-72, 161, 183-186, 192-193, 202-203, 223, 226

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 330-331

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 112

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 81

Nederland's Adelsboek (1905) 452-455; (1926) 137-140; (1930) 135-137; (1934) 137-140; (1938) 142-145; (1949) 45-54; (1969) 41-43; (1977) 251-252

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 133; II (1930) 136

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 136, 144

n: vermelding in een voetnoot