Albert van Maren

? - 1526

Genealogie
Schuttelaars

Albert van Maren

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 285; PB 111r, 128v, 157v, 168v, 181r, 275v-276r, 283v; SP 1272 449r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 381.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Albert van Maren, schepen van 's-Hertogenbosch 1516

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07306)
Zuylen

239. Aelberti de Mare

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 83, 90

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 470-471

n: vermelding in een voetnoot