afb. ca 1944

Enrico Marcolina

's-Hertogenbosch 24 mei 1922 - 's-Hertogenbosch 26 oktober 1944 (22)

Archief
Gaal

Bossche moed

Frans van Gaal, dinsdag 21 november 2017
Genealogie
Levensloop

Enrico Marcolina

Laatste adres: Hinthamerstraat 151
Maatschappelijk beroep: terrazo-werker
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 20 april 2021
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok e.a., 'Wegens bijzondere omstandigheden...' 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 53

n: vermelding in een voetnoot