afb. ca 1944

Enrico Marcolina

's-Hertogenbosch 24 mei 1922 - 's-Hertogenbosch 26 oktober 1944 (22)

Archief
Gaal

Bossche moed

Frans van Gaal, dinsdag 21 november 2017
Genealogie
Levensloop

Enrico Marcolina

Laatste adres: Hinthamerstraat 151
Maatschappelijk beroep: terrazo-werker
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
2022

Oorlogsslachtoffers in ’s-Hertogenbosch: Enrico Marcolina

Isabelle Michels-Marcolina, Hans van Bavel, Pieter van der Schoot

Enrico Marcolina werd in 1922 geboren als het vijfde kind in het huwelijk van de Italiaan Vicenzo Marcolina en de Bossche Louisa van Amelsfoort. Op de laatste gevechtsdag van de bevrijdingsweek van 's Hertogenbosch (22-27 oktober 1944) werd hij op 26 oktober in de nabijheid van de Wilhelminabrug door een Duitse sluipschutter doodgeschoten.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 20 april 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok e.a., 'Wegens bijzondere omstandigheden...' 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

A.L. Mees e.a., Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 53

n: vermelding in een voetnoot