Martinus Hubertus Mandos

's-Hertogenbosch 17 december 1834 - 's-Hertogenbosch 16 augustus 1859 (24)

dbnl
dbnl.org
Literatuur en bronnenpublicaties

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden 12 (1869)

n: vermelding in een voetnoot