Henricus de Malsen

Bichelaer, van den

255. Malsen, Henricus de - de Buschoducis

Noten
1.Bijlage II 255.1 t/m 255.4, 237.22, 381.2; AAB II, hs. Kievits, p.2, p.3, p.9; Schutjes, Geschiedenis, IV 228; RANB, RRGD 395 (1 okt., 3 okt. en 22 nov.1397); GAH, RA 1175, fo.280r (1371/72), RA 1176, fo.140v (1380/81), RA 1193, fo.155v (14 nov.1422).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zegel

Signet Henricus de Malsen de Buschoducis

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 165

n: vermelding in een voetnoot