afb. Jules Géruzet

Joannes Henricus Mahie

's-Hertogenbosch 15 april 1802 - 's-Hertogenbosch 18 februari 1871 (68)

Duijvendak

Johannes Henricus Mahie

329
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 329
Functies

Joannes Henricus Mahie

Functies / onderscheiding(en)

  • Lid van den Raad der gemeente 's Hertogenbosch
  • Regent van het roomsch armenweeshuis
Genealogie
Juten

Johannes Henricus Mahie

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 49
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1926) 157; (1930) 148; (1934) 150; (1938) 158; (1942) 210; (1949) 85; (1957) 51; (1963) 52; (1969) 62

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 324; Bijlage 123, 156

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 313, 332, 334

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 158

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54; (1910) No. 49, 88

n: vermelding in een voetnoot