afb. Piet den Blanken

Jacoba Adriana Maria Gertrudis Mahie

's-Hertogenbosch 23 mei 1843 - Ginneken 2 mei 1917 (73)

Duijvendak

Jacqueline Gertrude Marie Mahie

329
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 329
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Muriel Boll, 'De tekeningencollectie Jean de Grez' in: Brabant Cultureel (2014)

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 336; Bijlage 96, 99

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 313, 329

n: vermelding in een voetnoot