afb. P. van Galen, oktober 1997

Familie Mahie

Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 187, 324; Bijlage 142, 203

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 328-329

Ruud van Nooijen, Kasteel Stapelen, Boxtel, versie 11 maart 2016 (2015) 3, 10, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 106, 111, 112

n: vermelding in een voetnoot