Amelis Maes

? - na 1540

Genealogie
Schuttelaars

Amelis Maes

Literatuur
PB 133v, 159r, 189v, 221v, 340v; SP 1316 236v, 1327 124r, 1332 221v; SR 1521, 1528; SWANE, 'De Quay' in: De Brabantse Leeuw 12 (1963) 107.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 470

n: vermelding in een voetnoot