Ambrosius Antonius Maria van Mackelenbergh

's-Hertogenbosch 25 mei 1899 - 's-Hertogenbosch 19 september 1974 (75)

Functies

A. Mackelenbergh

Functies / onderscheiding(en)

  • Bestuurslid V.V.V.
  • Lid van de Raad van Beroep
  • Voorzitter van de middenstand
  • Ridder in de Orde van Gregorius de Grote
  • Stadspenning 's-Hertogenbosch (zilver), 1955
  • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 1961
Genealogie
Kanselarij der Nederlandse Orden
Orde
Graad
Datering
Kaart met persoonsgegevens
Oranje-Nassau
Ridder
1961, 26 mei
Artikelen
1955

Den Bosch toont wat het in vrijheid deed

.. Uit erkentelijkheid voor de wijze, waarop de burgerij daarin haar aandeel heeft bijgedragen heeft de burgemeester bij de opening van de tentoonstelling aan twee industriŽlen, de heren dr G. de Gruyter en J. Cleerdin, en aan de voorzitter van de middenstand, de heer A. van Mackelenbergh, de zilveren stadspenning uitgereikt. ...
Het Parool, vrijdag 6 mei 1955
1955

Verslaggever

Etappe '45-'55 : Glanzende inzet van stedelijke tentoonstelling : Nu waait de vlag in top...
Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Huisgezin, vrijdag 6 mei 1955
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat (1967) 222

n: vermelding in een voetnoot