Van Mackelenbergh

Algemeen

Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 36

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 251

Annelies van Heijst, Gedreven helpers : Een geschiedenis van Cordaids voorlopers (Hilversum 2014)

37, 47, 55, 57, 72, 81, 82, 91, 126, 132, 134, 136, 137, 138-141, 143

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 222, 344

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 330, 331

n: vermelding in een voetnoot