Wouter van Lyth

? - 1544'45

Genealogie
Schuttelaars

Wouter van Lyth

Literatuur
PB 314r, 320r, 334v, 386v, 390r; SP 1286 401v, 1312 119r-120v, 1317 224r, 1341 141v, 1342 468v, 1353 496r; SR 1523, 1531, 1534, 1538; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 256.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 125n, 470

n: vermelding in een voetnoot