Jacobus de Lyss

Bichelaer, van den

244. Lyss, Jacobus de

Noten
1.APB, St.Jan I, charter d.d. 12 aug.1441; Schutjes, Geschiedenis, IV 309; Bijsterveld, Laverend, I 326 nr.2632; Bijlage II 60.9, 244.1, 244.2, 244.3; Reussens, Matricule, I 152 nr.9; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 415.
De woorden plebanus, viceplebanus, curatus en vicecuratus werden in deze tijd door elkaar gebruikt om de drie kapelaans met zielzorg van de St.Jan aan te duiden. Zo noemde Petrus Mollenair (nr.269) zich in 1441 en 1442 eveneens plebanus van de St.Jan.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot