afb.

Willem Frans Godart van Lynden

Utrecht 11 oktober 1729 - IJsselmonde 15 juni 1787 (57)

Hoogschout 1780 - 1787
Heer van Hemmen; 1751 in de Ridderschap van Nijmegen; 1776 landrentmeester van Gelderland; schout van 's-Hertogenbosch; president raad van domeinen van prins Willem V, gedeputeerde ter Staten-Generaal; gouverneur van de prinsen van Oranje; burggraaf, richter en dijkgraaf van Nijmegen. Hij had in 1773 namens de Staten-Generaal zitting in de commissie ter verbetering van de psalmberijming.
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 24

Nederland's Adelsboek (1934) 98; (1948) 463-434

n: vermelding in een voetnoot