Lodewyck vander Lynden

? - 1581'82

Genealogie
Schuttelaars

Lodewyck vander Lynden

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Eene bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Spiering' in: A.F. van Beurden ed., Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden (z.p. z.j.) 108; F.-V. GOETHALS, Mirior des notabilités nobiliaires I (Brussel 1857) 345; J. LIJTEN, 'De heren van Oirschot' in: H.J.M. MIJLAND, L.M. VAN HOUT en J.P.J. LIJTEN ed., Oog op Oirschot (Oirschot z.j.) 52-87 aldaar 75; J. LIJTEN, 'Oirschotse schouten, drossaards en baljuws', Campinia 15 (1985) 120-134, 164-177, aldaar 129; SP 1384 516r, 1379 61r, 1391 68r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 131; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 62; VAN VLIERDEN, 'Het Brabantsche en het Geldersche geslacht van Vlierden' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 71.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Lodewijk van der Lijnden, schepen van 's-Hertogenbosch 1553

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01091)
Zuylen

300. Lodovici van der Lijnden

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 50

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 253, 278, 470

n: vermelding in een voetnoot