afb.

Familie Van Lynden

Bijleveld (1925)

Van Lynden

129
130
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 129-130
Bijleveld (1949)

Van Lynden

106
Nederland's Adelsboek (1949) 106
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1948) 458-497; (1956) 524-550; (1962) 426-455; (1968) 421-453

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 129-130; II (1930) 132-133

n: vermelding in een voetnoot