Goswinus de Lyenden

Bichelaer, van den

240. Lyenden, Goswinus de

Noten
1.Reusens, Matricule, I 49 nr.19; Reusens, "Promotions", 1 (1864) 406; Doppler, Verzameling, 366 nr.542; Schoolmeesters, Les statuts synodaux, xxxiv, 88; RALI, Thorn, Cartularium van Elsa van Buren, p.8-9; Habets, De archieven ... Thorn, 360 nr.358; APB, St.Jan I, akte van de aartsdiaken van Kempenland d.d. 21 febr.1462.
2.Bijlage II 240.1 t/m 240.6; GAH, IVR 408 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1473/74.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot