afb.

Jac.J. Luyckx

Den Helder 1932 - 18 juni 2017 (84)

Jacques Luyckx werd in 1932 geboren in Den Helder, waar hij ook als leerling-journalist zijn loopbaan als verslaggever begon. In 1966 werd hij chef van de stadsredactie van 'de Bossche krant', in welke functie hij onder andere de heftige verwikkelingen tussen de Vereniging Sociëteit Casino en het gemeentebestuur van nabij meemaakte. Maar veel meer was het twaalf meter lange archief van de Sociëteit Casino de bron van waaruit hij, nadat hij met pensioen was gegaan als adjunct-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, rijkelijk kon putten voor het verhaal van dit boek, dat haast evenveel drama's als blijspelen omvat.
Theater in drie eeuwen is overigens niet zijn enige bijdrage aan de geschiedschrijving van 's-Hertogenbosch. Van zijn hand verschenen ook Harten Kloppen, de historie van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis; Kwakbollen in het oliebollenfantenrijk, de geschiedenis van het jeugdcarnaval in Oeteldonk, Hotel Central, centrum van cultuur en vermaak en Stadsherberg het Pumpke, een geschiedenis. Als eindredacteur had hij voorts een belangrijk aandeel in 's-Hertogenbosch opmerkelijke stad, een in boekvorm gestolde momentopname van de stad aan het eind van de vorige eeuw. Eerder werkte nij mee aan de succesvolle populair-historische series Ach lieve tijd en Als de dag van gisteren.
Op dit moment is Jacques Luyckx nog als medewerker verbonden aan Bossche Bladen, cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch.
Omslag boek 'Theater in drie eeuwen' (2003)
Onderscheiding(en)
  • Lid in de Orde van Oranje-Nassau, 2007
Artikelen
2016

Jacques Luyckx

StadsBiEB Centrum: monumentaal en modern
Bossche Kringen 1 (2016) 32-35
 
2017

Theo van de Zande

Jacques Luyckx, voormalig adjunct-hoofdredacteur Brabants Dagblad overleden.
Brabants Dagblad maandag 19 juni 2017 | Nieuws 2, Regio 23
 
2017

Redactie

In Memoriam : Jacques J. Luyckx 1932-2017
Bossche Kringen 4 (2017) 42
 
Boeken
1995

Jacques Luyckx

Harten Kloppen : Rode Kruis 's-Hertogenbosch 125 jaar
's-Hertogenbosch oktober 1995
 
1996

Jacques Luyckx e.a.

Stadsherberg 't Pumpke : een geschiedenis
's-Hertogenbosch mei 1996
 
1996

J.J. Luyckx e.a.

's-Hertogenbosch opmerkelijke stad
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-4009-798-4
 
2003

Jacques Luyckx

Theater in drie eeuwen : Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003
Adr. Heinen uitgevers | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-672-5
 
Bossche Bladen : Aanzienlijke huizen
1999

'Een zegen hier te mogen wonen'

In de zoektocht naar beeldbepalende panden, waarmee Bossche Bladen in deze eerste uitgave een begin wenst te maken, leidt het spoor als vanzelfsprekend naar de Triniteitstraat, komend van de aloude Pettelaarseweg, de zuidelijke entree van de beeldrijke binnenstad van 's-Hertogenbosch, en als het ware voorportaal van het boegbeeld van Brabants hoofdstad, de Sint-Jan.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (1999) 3-4
1999

Waar gezellen kopergeld gloeiden

De Postelstraat, die haar naam dankt aan het vroegere Refugiehuis van de Abdij van Postel, kent vele voorname huizen. Al zijn, op 'Huys van Boxtel' na, eerbiedwaardige namen als 'Het Casteel van Onsenoort', 'Het Wapen van Luik', 'De groote Sint Antonis' en 'De Calvarieberg' helaas verdwenen. Bekenste onder al deze aanzienlijke huizen was en is 'De Munt', op nr. 42, vooral ook gekend door zijn karakteristieke 'zeskante' torentje, dat zich samen met de intieme binnenplaats gemakkelijk laat bekijken tussen de spijlen door van het kloeke hekwerk dat de prachtige toegangspoort van een passende afsluiting voorziet.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (1999) 46-48
1999

Het hoge huis aan de Dieze

In de fraaie rij gevels die de Diezekant in Engelen markeert, domineert het voormalige meisjespensionaat OLV van Lourdes, niet ten onrechte wel 'het hoge huis aan de Dieze' genoemd. In 1953 opgeheven herinnert een beeldje van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, omgeven door een stalenkrans van lampjes, nog altijd aan die periode, evenals de gevelsteen die behalve de naam ook het geboortejaar reproduceert: 1828. Maar boven de brievenbus verraadt de eigentijdse mededeling '2 x BD en 6 x Stadsblad' de huidige bestemming van deze indrukwekkende 'bouwdoos': zes appartementen. Waarvan dus maar twee bewoners geabonneerd op het Brabants Dagblad.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (1999) 74-77
1999

Van woonwagen naar bungalow

In 's-Hertogenbosch hoef je niet lang te zoeken naar aanzienlijke huizen. Je hoeft er de historische binnenstad maar in te lopen. Zoveel minder ligt het voor de hand om voor deze rubriek naar het Woonwagenkamp aan de Vlijmensweg te gaan. Toch is het verre van onaanzienlijk wat daar in de loop der jaren aan bouwsels is verrezen. De oude vertrouwde woonwagens van weleer zijn geëvolueerd tot complete bungalows. Ook daar blijkt het de moeite waard een kijkje te nemen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (1999) 110-112
2000

Uniek buiten in Rosmalens dorpscentrum

De aanzienlijkste onder de aanzienlijke huizen waarop Rosmalen zich mag benoemen, is zonder enig twijfel het complex Vijverberg, van oorsprong een buitenplaats. Met een grondoppervlak van bijna 1 ha. is het dat nu in feite nog, maar gelegen in het hart van het dorp. 'We wonen buiten in het centrum', mag bewoner Johnny van Deursen dan ook zeggen, samen met zijn vrouw Mieke van Deursen - Van Antwerpen. Na aankoop in 1995 is de kapitale villa ingrijpend, maar bovenal zeer fraai verbouwd en gerestaureerd.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2000) 24-26
2000

Het Witte Huis doorgelicht

Leunend tegen het robuuste bolwerk van de Citadel, op de scheiding van de oude stad en de uitleg daarvan richting Muntel/Vliert, staat Het Witte Huis opvallend het Bossche toonbeeld van 'Het Nieuwe Bouwen' van de jaren '30 te zijn. Maar naam gemaakt heeft Het Witte Huis vooral als consultatiebureau voor de tuberculosebestrijding, zoals het vanaf zijn geboorte in 1932 tot zo'n tien jaar geleden heeft gefigureerd. Niet te tellen zijn dan ook de Bosschenaren die daar herinneringen hebben liggen. Keurig gerestaureerd als het is, is het de moeite waard Het Witte Huis nu zelf eens door te lichten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2000) 39-41
2000

Gek huis nodigt fantasie uit: Verwersstraat 85

De fusie van twee percelen in 1768 maken van Verwersstraat 85 een wel zeer aanzienlijk huis. Maar innerlijk merkwaardig verkaveld om twee families Van Rosmalen en tegenwoordig ook nog een haptonoom (85a) onderdak te verlenen, is het voor een van de bewoners, Lucie Zweers-van Rosmalen, tegelijk een 'gek huis'. 'In het begin snapte ik er ook niets van hoe het in mekaar zat.' Aan de andere kant schept dat ongekende mogelijkheden. Rien van Rosmalen-Zweers: 'Zoveel ruimte nodigt uit om onze fantasie te laten werken.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2000) 96-99
2000

De Loet: eene schoone huysinghe

In de aanzienlijke huizen, die de historie ons heeft nagelaten, woonden veelal aanzienlijk bewoners. Zoals in 'Huysinghe De Loet', waar kanunniken en schepenen wisselden met artsen en kooplieden. Want koopman noemde Lodewijk de Gruyter (1900-1989) zich blijkens een koopakte, toen hij in 1930 het perceel Peperstraat 6 kocht van de geneesheer dr. Jacob Freericks. Tegen de achtergrond van de tentoonstelling over De Gruyter in het Noordbrabants Museum namen we een kijkje in het huis van Lodewijk de Gruyter Lzn, de oudste van de vierde generatie na Piet de Gruyter (1795-1867), de stichter van het roemruchte De Gruyterconcern.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2000) 132-133
2001

Bossche School aan Zuiderparkweg : Mens belangrijkste element in huis

Verwonderlijk is het natuurlijk niet dat, vooral in de eerste naoorlogse bebouwing van 's-Hertogenbosch, een en ander nogal eens toegeschreven wordt aan 'de Bossche School'. Maar niet alles en iederen is even zuiver in de leer. Eens te meer mag de woning Zuiderparkweg 105, puur Bossche School, welhaast als het prototype worden gezien.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2001) 54-56
2002

Van Tuldenstraat 17 : Harmonie tussen oud en nieuw

Nadat aan het eind van de negentiende eeuw 's-Hertogenbosch had opgehouden vestingstad te zijn, kon De Plein, de naam die de Bosschenaren aan het open schootsveld tegenover de Citadel gaven, worden bebouwd, waardoor de Jan Heinsstraat en de Van Tuldenstraat ontstonden. De laatste straatnaam vereeuwigde de bekende Bossche schilder Theodoor van Tulden. Van de aanzienlijke huizen die daar vanaf l880 verrezen, kozen we perceel nr. 17, waarvan sinds april van dit jaar Johan en Elly Strang de trotse bewoners zijn.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2002) 25-27
2002

Dorpsstraat 69 'heel bijzonder' : Een van de laatste oude panden van Rosmalen

Al tientallen jaren wordt in Rosmalen gepraat over het centrumplan. Nu het er eindelijk van lijkt te gaan komen, dreigt het pand Dorpsstraat 69, een van de weinige aanzienlijke huizen die nog van Rosmalens verleden resteren, ten prooi te vallen aan een project-ontwikkelaar.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2002) 91-93
2003

Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'

Met mr. Hein Bergé was hij de grote strijder voor het behoud van de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch in de tijd - jaren '60, begin '70 van de afgelopen eeuw - dat slopers en vernieuwers het voor het zeggen leken te hebben. Naast het grote geheel mocht ook het detail op de voorspraak van architect Jan van der Eerden rekenen. Hoe voorbeeldig zou zijn eigen huis in de Verwersstraat er uitzien?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
2003

Jaar van de boerderij: De Duinsche Hoeve 'n pronkjuweel

In het 'jaar van de boerderij' mag in de rubriek Aanzienlijke huizen een boerderij niet ontbreken. Dit jaar tot monument verheven, komt De Duinsche Hoeve te Rosmalen als geen ander de eer toe hier te worden geportretteerd. Deze markante boerderij stond centraal op de Open Monumentendag van dit jaar.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2003) 96-98
2004

Het kerkje van Bokhoven : Monument aan de Maas

Door zijn historie, maar tot op zekere hoogte ook door de belangstelling voor het wonen in zo'n mooi dorpje, ontbreekt het Bokhoven niet aan aanzienlijke huizen. In het kader van de verschijning van het boek 'Bijzonder Bokhoven' viel de keuze voor deze rubriek dan ook als vanzelfsprekend op het belangrijkste huis van de aloude heerlijkheid: het godshuis.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2004) 53-55
2005

Mariënburg van verre zichtbaar : Centrum van katholiek leven

Hoewel bouwgigant Heymans bezig is enorme appartementen-kolossen te voltooien op dát deel van het Mariënburgcomplex waar zich vroeger hun scholen bevonden, verdriet het de zusters van dit klooster zeer dat in advertenties e.d. al te gemakkelijk wordt gesproken van 'het voormalige klooster Mariënburg'. Laat het de goegemeente eens en voor altijd duidelijk zijn, lijkt zuster Louise van Laarhoven te willen zeggen: 'Wij hebben geen kubieke centimeter klooster verkocht aan Heymans of aan wie dan ook!'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2005) 9-12
2005

Oude Dieze 8 een rijk bezit : 'Den Gecroonden Boschboom'

Afwisselend noemt Maurice Ackermans het 'modern heerenhuis' Oude Dieze 8, waar hij sinds 1993 samen met zijn levensgezel Henk Schmitz resideert, 'ons nederig stulpje' en 'het museum'. Omdat hij er uitbundig bij lacht, is onmiddellijk duidelijk dat 'stulpje' maar een grapje is. Daarentegen bevestigt de hele ambiance het begrip museum. Al is het rijke bezit aan antiek - zilver en (Chinees) porselein voorop - oogverblindend uitgestald in de ene vitrine na de andere, niet alleen om gezien maar ook en vooral om gekocht te worden. De naam die deze lading dekt: 'Den Gecroonden Boschboom'. Bosscher kan het niet.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2005) 101-103
2006

Huys van Boxtel : Liefde op het eerste gezicht

Jarenlang, vanaf 1430, woonden de Heren van Boxtel er. Het verklaart de naam van Postelstraat 46: 'Huys van Boxtel'. Begin van dit jaar kreeg het nieuwe bewoners: Ton en Ineke Meulman, onlangs gestopt met boekhandel en uitgeverij Adr. Heinen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2006) 24-26
2006

Feesten in de Sint-Josephkerk : Mooiste neogotische kerk werd 'pretcentrum'

Ooit was het een aanzienlijk godshuis, officieel Sint-Josephkerk geheten, in de volksmond 'de Redemptoristenkerk', volgens deskundigen 'de mooiste neogotische kerk van Brabant'. Tegenwoordig een feestpaleis, luisterend naam de naam 'Orangerie'. Een metamorfose, die niet iedere Bosschenaar de initiatiefnemers in dank heeft afgenomen. Maar wel een gedaantewisseling die blijkt te habben gewerkt.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2006) 101-103
2007

'Hoogoord' klassieke villa : Monument in Rosmalen

Het uitbreidingsplan - zoals een bestemmingsplan toen nog heette - van 1957 voorzag in sloop van de klassieke villa ‘Hoogoord’ op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat in Rosmalen. Want: een mooie plek om woningen te bouwen. Toch zou het anders lopen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2007) 19-21
2007

Hinthamerstraat 182 : Een levend visitekaartje

Het was een klein bericht in het Brabants Dagblad van 26 mei 2006. Bij het opknappen van het middeleeuwse huis Hinthamerstraat 182 was onder een kalklaag vandaan een plafondschildering gevonden met ‘bloemenranken, boeketten, viooltjes, madeliefjes en bladmotieven in mooie pasteltinten’. Het plafond werd prachtig gerestaureerd, evenals de rest van het huis. Met recht ‘een juweeltje’.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2007) 121-124
2008

Religieus Erfgoed : Sint Janscentrum: een levend huis

Ooit beoefenden wevers er hun ambacht en was de naam Wevershulst op zijn plaats. Maar nadat de wevers waren verdwenen en er, onder de rook van de Sint-Jan, steeds meer kanunniken gingen wonen, lag een passender naam voor de hand: Papenhulst. De Fraters van Tilburg bouwden er in 1928 een nieuw huis, omdat het bestaande klooster in de Torenstraat niet langer volstond. Nadat de fraters er waren vertrokken, vond het bisdom ’s-Hertogenbosch anno 1986 in dit religieuze erfgoed de ideale locatie voor de nieuwe priesteropleiding. Slechts de naam hoefde te worden veranderd. Van Fraterhuis werd het Sint Janscentrum.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2008) 60-62
2008

Levend monument in Engelen : Protestants kerkje op katholieke bodem

Wonend in de voormalige pastorie, fungeert Ans Vermeijden (75), hoewel al jaren geen kerkenraadslid/scriba meer, nog altijd als ‘toeziend voogd’ van het even oude als mooie protestantse kerkje van Engelen. Geïnteresseerd als ze bovendien is in de historie van ‘het oudt floressante Engelen’, is zij de aangewezen persoon om ons door dit protestantse kerkje op katholieke bodem te leiden.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2008) 139-141
2009

Watertoren van Den Bosch : Stoere poortwachter

Het thema water staat centraal dit jaar. Een goede aanleiding om in de rubriek ‘Aanzienlijke Huizen’ ditmaal de schijnwerper te richten op de Watertoren van Den Bosch, sinds enige maanden het huis van het Jong Kunstenaarscollectief post, eerder een gewaardeerd onderdak voor randgroepjongeren.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2009) 55-58
2009

Hertogsgemaal Gewande : Gaaf industrieel-archeologisch monument

Hoewel al dertig jaar buiten gebruik, staat het Hertogsgemaal in Gewande, op de hoek van de Maasdijk en de Rosmalensedijk, nog altijd fier overeind. Om zijn zowel cultuurhistorische als architectuurhistorische waarde is het gemaal tegenwoordig ‘rijksmonument’. In het kader van het thema water, dit jaar aandachtsveld van (de Bossche) Tijdreiziger, voldoende aanleiding om het gebouw, nu archeologisch en paleontologisch museum, eens in de schijnwerpers te zetten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2009) 128-130
2010

'La Licorne' in Bokhoven : Opmerkelijke verschijning

Hoewel bij een bezoek aan Bokhoven de belangstelling veelal uit gaat naar ‘het kasteel’, verdient het naastgelegen betongrijze rijksmonument Driekoningenplein 6, dat vanaf de straatzijde opvalt door zijn bijzondere neogotische raampartijen, minstens zoveel aandacht. Het vermoeden bestaat dat dit woonhuis in de eerste helft van de negentiende eeuw is gebouwd op de fundamenten van een donjon of hoofdtoren van het oude kasteel van Bokhoven dat in etappes tussen 1672 en ca.1800 werd vernietigd. De 3/8ste sluiting van de voorzijde van dit merkwaardige woonhuis,in vorm met de achtkantige toren, lijkt dat vermoeden alleen maar te bevestigen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 60-63
2010

Salon 'De Roosekrans' : Chocolaterie sloeg generatie over

Op de hoek van de Hinthamerstraat-Nieuwstraat bevindt zich een fraai pand, een van de eerste stenen huizen van Den Bosch zoals ze voortaan gebouwd werden na de grote stadsbrand in 1463. Onder de naam ‘Salon De Roosekrans’ huizen er nu een koekhuis en chocolaterie. Ooit was het een rijtjeshuis, dat hoekpand werd toen het naastgelegen pand in 1644 werd gesloopt om plaats te maken voor de aanleg van een nieuwe straat: de Nieuwstraat dus.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2010) 136-138
2011

Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen

Met zijn mooie voorgevel pretendeert Hinthamerstraat 151-153-155 niet het meest bezienswaardige huis van deze straat met zijn zovele mooie gevels te zijn, maar het is welhaast zeker, samen met Hinthamerstraat 149, het meest bekeken pand. Want door vanaf de Geerlingse brug als vanzelfsprekend over de Binnendieze te kijken, richting Casinotuin, wordt de hedendaagse voorbijganger menigmaal vertederd door het uitzicht op dat pittoreske rode hangkamertje boven het water, met schuin daarboven ook nog eens een fraaie veranda, eveneens ‘buitengaats’.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
2011

In Engelen aan de Dieze : 'Pastorije-huysinge' blijft inspirerend

Wie kerk zegt, zegt pastorie. Maar pastorie is de woning waar Ans Vermeijden (78) nu woont, aan de Graaf van Solmsweg in Engelen, al sinds 1965 niet meer. Omdat de armlastige Hervormde kerk het statige pand langs de Dieze niet meer kon betalen, werd het na de dood van dominee W. Melis verkocht.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2011) 130-134
2012

Trap op, trap af : 'Groot spookhuis' nu 'een leefhuis'

Met de naam ‘Groot Spookhuis’ spreekt het pand Postelstraat 60-62 alleszins tot de verbeelding. De bewoners, architect Jeroen van de Ven en Bianca Eikhoudt, werkzaam bij de bam, afd. Bouwhistorie, ontbreekt het niet aan verbeeldingskracht, maar die wenden zij liever aan om hun woning te restaureren, grotendeels eigenhandig. De taakverdeling is simpel, aldus Bianca: ‘Jeroen doet de stenen, ik het houtwerk.’
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2012) 58-61
2012

Willem II-fabriek : Een kunststuk

Het staat er nog steeds met grote letters op: ‘Koninklijke Sigarenfabrieken Willem II’, op de hoek Boschdijkstraat/Boschveldweg. Een waar kunststuk, dat het predicaat Rijksmonument met ere draagt. Maar dan hebben we het over de imposante buitengevel, de schil die een veelzijdig patroon van beeldende kunst omvat. Nu even niet, want nadat de buitenkant is opgeknapt wordt nu het interieur onderhanden genomen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2012) 132-135
Bossche Bladen : Bossche plekken
2013

Heetmanplein : Terug in de geschiedenis

‘Geschiedenis is de inspiratie voor ontwikkeling’. Deze filosofie tot werkelijkheid te verheffen ziet Huibert Crijns als zijn belangrijkste opdracht om het Heetmanplein terug te zetten in de geschiedenis. Dat wil zeggen: terug naar Wilhelminaplein, terug naar Willemsplein, losgekoppeld weliswaar maar onlosmakelijk verbonden.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2013) 61-65
2013

GZG-terrein : Een prijs voor... leegstand

Hoe gek kan het gaan? Terwijl aan de ene kant het voormalige Groot Ziekengasthuis staat te verloederen - tot ergernis van iedereen die ’s-Hertogenbosch een warm hart toedraagt - valt de andere kant in de prijzen… Voor die andere kant moeten we naar het Burgemeester Loeffplein. Daar ligt de oudbouw van wat eens een van de oudste ziekenhuizen in Nederland was, die de ‘LEEGaward 2013’ ten deel viel voor de creatieve invulling van monumentale gebouwen als het Mariapaviljoen, dat met zijn sfeervolle horecabestemming model staat voor die creatieve invulling.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2013) 142-145
Bossche Bladen : Interview
1999

Wethouder Ruud Rottier: 'Historisch decor het mooiste van de stad'

Een vernieuwend kunst- en cultuurbeleid spiegelt Beleidsplan 1998-2000 van 's-Hertogenbosch - het 'regeerakkoord' van de plaatselijke politiek - ons graag voor. Voor de realisatie daarvan moeten wij bij wethouder Ruud Rottier zijn, van wie wij tegelijkertijd willen weten hoe hij dat ziet in relatie tot het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van 's-Hertogenbosch. Wat mag men verwachten van de wethouder van cultuur in de stad die de pretentie heeft culturele hoofdstad van het Zuiden, ja zelfs van Europa te worden?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (1999) 16-17
1999

De synergie van wethouder Frank van Beers : Monumenten met toegevoegde waarde

Bepaalde aanvankelijk stadsontwikkeling de dikte van de wethoudersportefeuille van Frank Beers, sind september vorig jaar heeft hij ook bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg onder zijn hoede.
Tijd dus om deze wethouder - sinds 1 januari 1996 van 's-Hertogenbosch, eerder (vanaf '94) van Rosmalen - te vragen wat de rijkelijk bedeelde oude Hertogstad van hem mag verwachten op monumentengebied.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (1999) 58-60
1999

Hector Ferrari uit Uruguay: 'Hier spreekt de verbeelding van eeuwen'

'Ferrari's Onderdelenhuis' prijkt met grote letters ergens in de vernieuwde Helftheuvelpassage. Temidden van die onderdelen op uiteenlopend gebied - fietsen, stofzuigers, telefoons, witgoed, sanitair, elektra, enz. naast ook nog doe-het-zelf artikelen, regenkleding, enz. - huist Hector Ferrari (49). Uruguayaan van geboorte, maar even trots op zijn Nederlanderschap. Trots ook op 'zijn' stad. In vrijwel vlekkeloos Nederlands wil hij desgevraagd graag vertellen hoe hij als buitenlander 's-Hertogenbosch ervaart.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (1999) 90-92
1999

Woonwagenbewoonster Annie van Reken: 'ze hebben ons er niet onder gekregen'

Begin jaren negentig was zij de grote voorvechtster voor het behoud van het Bossche woonwagenkamp aan de Vlijmenseweg. Aan het hoofd van een militante delegatie brak zij in op een verkiezingsbijeenkomst in het Casino, nu Theater aan de Parade, bestormde zij het stadhuis, bestookte raadsleden, deed wat hart en geest haar ingaven. Het succes laat zich nog dagelijks zien langs de Vlijmenseweg, waar Annie van Reken - want zij was die grote voorvechtster - nu tevreden een teruggetrokken bestaan waardeert. Al staat zij nog altijd op de bres voor verdediging van de eigen cultuur van de woonwagenbewoner.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (1999) 113-114
2000

Oud-wethouder F.J. Suijkerbuijk: 'Ommekeer in het landelijk beleid'

Heilig verklaard als 'Bosschenaar van de eeuw' was Hein Bergé in de jaren zestig de onvervaarde kruisridder tegen het befaamde Structuurplan '64 van 's-Hertogenbosch, Zijn grote tegenspeler was ir. F.J. Suikerbuijk, als wethouder van ruimtelijke ordening politiek de eerst verantwoordelijke voor dat ingrijpende plan. Hoe kijkt hij aan tegen met name de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch zoals die zich, anno 2000, blijkt te hebben ontwikkeld?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2000) 16-18
2000

Archivaris Kuyer schrijft geschiedenis : Verantwoorde samenvatting

Dit jaar zal 's-Hertogenbosch het toch beleven dat de geschiedschrijving van de stad, tot 1629, door oud-stadsarchivaris drs. P.Th.J. Kuyer, die oorspronkelijk bedoeld was om bij het 800-jarig bestaan van de stad te verschijnen, het licht zal zien. Niet het minst tot opluchting van de heer Kuyer zelf. Een gesprek.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2000) 61-65
2000

Erwin Verzandvoort : Heinen veel meer dan een boekhandel

In zijn huis in Rosmalen getuigen meer dan 8000 foto's van zijn belangstelling voor de heemkunde in het naburige Den Dungen, naast niet minder dan zo'n 900 drukken van het aloude verhaal 'Van den vos Reynaerde', die zijn autoriteit op dit gebied bewijzen, afgestudeerd als hij is op de 'volksboeken' van 'Reinaert de vos'. In 's-Hertogenbosch echter vooral gekend als medewerker van Boekhandel Adr. Heinen: Erwin Verzandvoort. Voor het toeval geboren!?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2000) 82-84
2000

Jo Timmermans zet Bossche collectie te kijk

Op korte termijn kan 's-Hertogenbosch een prachtige aanwinst tegemoet zien: een prentenmuseum. Een initiatief van Jo Timmermans die in een pand naast kunsthandel Borzo in de Verwersstraat, de Bosschenaar wil laten delen in de historische rijkdom van zijn verzameling stadsplattegronden, belegeringskaarten en prospects, zo tussen de 300 en 400 in getal. Aangevuld nog met een collectie van het Bossche werk van Hendrik de Laat. Dit alles in 'huiskamersfeer' want het prentenmuseum wil laagdrempelig zijn.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2000) 134-136
2001

Henri Broeren: Muziekcentrum voorbeeldpodium

Bezig aan zijn tweede seizoen heeft het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch een naam die er mag zijn. Een 'voorbeeldpodium' beaamt directeur Henri Broeren graag. En wat er ook geklaagd mag worden over het culturele klimaat van 's-Hertogenbosch, als het om kleinschalige muziek gaat, heeft de stad een voorbeeldig karakter.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2001) 11-13
2001

Ad van Drunen gepromoveerd: 's-Hertogenbosch van straet tot stroom

Gefascineerd als hij sinds de jaren zestig van de afgelopen eeuw is door het fenomeen van de binnenstad van 's-Hertogenbosch - zó zelfs dat het tijdens zijn studie een complete ommezwaai teweegbracht - kan het natuurlijk niet anders dan dat het proefschrift, waarop de Bossche bouwhistoricus Ad van Drunen op 22 mei in Delft promoveerde, z'n oorsprong vindt in datzelfde middeleeuwse decor. Het is door hem voor wat de zestiende eeuw betreft zelfs driedimensionaal in kaart gebracht: 'Van straet tot stroom'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2001) 44-46
2001

Gastconservator prof. Jos Koldeweij: 'Ik probeer Bosch te visualiseren'

'Het Jeroen Boschjaar' en 'De cultuur in 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw'. Het zijn de belangrijkste, maar naar al gauw blijkt niet de enige items voor een vraag-gesprek met de Nijmeegse hoogleraar kunsthistorie, prof. A.M. (Jos) Koldeweij. Al was het maar om de specifieke band die hij blijkt te hebben met 'Buscoducis'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2001) 98-100
2001

Rijnsdorpprijs voor Maurice Pirenne : 'Ik hou het graag wat spannend'

In 1991 werd de Stichting Dr. C. Rijnsdorp Prijs ingesteld. Doel: de bevordering van kunst in het algemeen, en meer in het bijzonder van kunst die geïnspireerd door of affiniteit heeft met de christelijke traditie en die door orginaliteit van visie, vormgeving of thematiek een bijdrage kan leveren aan de vernieuwing en voortzetting van die traditie. De prijs die om de drie jaar wordt toegekend aan respectievelijk een kunstenaar op het gebied van literatuur, beeldende kunst of muziek gaat dit jaar voor de eerste keer naar de muziek. De musicus die deze bijzondere eer te beurt valt is Maurice Pirenne, de organist van de kathedrale basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2001) 114-116
2002

Museumdirecteur Jan van Laarhoven: 'Gevolg versnippering is verdeeld gezicht'

Bij zijn komst als directeur van het Noordbrabants Museum tekende Jan van Laarhoven voor een nieuwe stijl van leidinggeven. Organisatorisch sprak hij zich uit voor integratie van de secties kunst en historie. ook wilde hij de toeristenstroom kanaliseren, richting Verwersstraat. Voeg daarbij ook nog eens het pleidooi van Theo Hoogbergen voor samenvoeging van Museum Het Kruithuis met het Noordbrabants Museum. Redenen te over voor een gesprek.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2002) 10-12
2002

ABC-voorzitter Van der Ven, 'Ik wilde er de C van Cultuur bij'

Begonnen als Stichting Archeologie en Bouwhistorie, voegde Jos van der Ven, nadat hij in 1997 voorzitter was geworden, er Cultuur aan toe. Natuurlijk niet omdat Stichting ABC lekker in het gehoor ligt, hoewel dat mooi meegenomen is, maar om de doelstelling te verbreden. Het uitgangspunt bleef echter ongewijzigd, In de optiek van Jos van der Ven: 'proberen publicaties die wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar vertaald naar een breed publiek, voor een vriendelijke prijs uit te geven'. Met de C van Cultuur is het 'uitgavenpatroon' zichtbaar verrijkt. Temidden van de vele uitgaven wil Jos van der Ven maar al te graag vertellen wat de Stichting ABC voor 's-Hertogenbosch betekent.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2002) 50-52
2002

Joodse begraafplaatsen in Brabant, 'eenvoudigste stenen vaak het boeiendst'

Een fotoboek met opnamen van alle joodse graven in Brabant, zoals dat wijlen Max Cahen uit Vught voor ogen stond, was indertijd - de jaren '80 van de voorbije eeuw - financieel niet haalbaar. Een boek over de vijftien joodse begraafplaatsen in deze provincie dat dit najaar verschijnt, zal evenwel de stoutste dromen van Cahen overtreffen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2002) 88-90
2002

Pastor B. Speekenbrink: Kerken moeten blijven

Z'n 79 jaren ten spijt is pastor dr. B. W M. Speekenbrink nog altijd actief in de zielzorg. Op twee plaatsen tegelijk zelfs. Op een moment dat anderen aan hun emeritaat beginnen te denken, deinsde de vitale zielenherder er zeventien jaar geleden niet voor terug er nog een tweede parochie bij te nemen. Levend bewijs van het bestaande priestertekort in de roomskatholieke kerk. Een reëel probleem, maar niet om kerksluitingen mee te legitimeren.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2002) 118-120
2003

Stadsarchivaris drs. R.C. Hage : 'Verantwoordelijk voor bewaren verleden'

'Het is vanzelfsprekend dat in een stad met zo'n verleden, waar heel veel mensen grote belangstelling blijken te hebben voor dat verleden, het Stadsarchief daarin een grote rol speelt, móét spelen'. Drs. R.C. Hage over het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2003) 16-19
2003

Cees Slegers voorzitter van De Boschboom : Heemkunde moet slag naar heden maken

Met zijn promotie tot 'Doctor in de Letteren' aan de Universiteit van Maastricht heeft hij kennelijk zo de aandacht op zich gevestigd dat hij vorig jaar werd gevraagd dr. Frans van Gaal op te volgen als voorzitter van de cultuurhistorische vereniging 'De Boschboom'. Een betere keus had ze waarschijnlijk niet kunnen doen, want als cultuursocioloog gedetacheerd bij de leerstoel 'Cultuur in Brabant' van de Universiteit van Tilburg is Cees Slegers in het kader van onderzoek naar de culturele biografie van Brabant met name bezig met het ontstaan, de geschiedenis en de mensen achter 'Brabants Heem', de koepel waaronder meer dan honderd heemkundige kringen actief zijn.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2003) 50-52
2003

Bouwhistoricus Rob Cruben: 'Oude boerderijen vaak lappendeken'

In het kader van het 'Jaar van de boerderij' wordt momenteel onderzoek gedaan naar waardevolle boerderijen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Als directeur van 'BAAC BV Bouwhistorie en Archeologie' weet ir. Rob Gruben daar alles van. Een onthullend interview, dat bovendien het bewijs levert dat je in 's-Hertogenbosch nu eenmaal niet om de Sint-Jan heen kunt.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2003) 86-88
2003

Wethouder van de Mortel : Waken over het wezen van de stad

'Het gemeentebestuur wil dat archeologie en bouwhistorie structureel invloed hebben op plannen in de stad.' Dit credo beleed wethouder Roderick van de Mortel enige tijd geleden toen hij Hans Janssen toesprak bij diens zilveren jubileum als stadarcheoloog. De Bossche cultuurwethouder neemt graag de tijd om toe te lichten hoe hij 'onze archeologische en bouwhistorische kennis' wenst te zien als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2003) 122-124
2003

Akemi Kaneda zocht in 's-Hertogenbosch vergeefs naar Japans porselein

Na haar studie Engels in Tokio vond Akemi Kaneda uiteindelijk in Nederland haar grote liefde: archeologie. Zij deed in dat kader ook onderzoek in 's-Hertogenbosch, intussen tevens haar woonplaats. Maar Japans porselein vond ze er niet. Dat belette haar overigens niet om aan de Universiteit van Amsterdam af te studeren met een scriptie over Japans porselein in Nederland.
Bossche Bladen 4 (2003) 139-141
2004

De passie van Jan de Wit: Oude kranten scheppen een tijdsbeeld

Het is begonnen met twee kranten uit 1948, die hij van zijn vader kreeg uit de boedel van zijn net overeleden oma. Die twee - over de inhuldiging van koningin Juliana - werden er meer dan 11.000. De passie die Jan de Wit in haar greep kreeg.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2004) 8-10
2004

Pastoor Xavier van der Spank: 'Bokhoven is iets aparts'

'Bijzonder Bokhoven' luidt de tietel van de bundel, die in juni over deze heerlijkheid aan de Maas is verschenen. Pastoor Xavier van der Spank O.Praem,. min of meer vanzelfsprekend deel uitmakens van de eindredactie, bezondigt zich niet aan grootspraak als hij verklaart: 'Bokhoven is iets aparts'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2004) 50-52
2004

Dr. Louis Pirenne 80 : Bosch 'historisch centrum' zou echt 'n toparchief zijn

Tachtig jaar is hij dit jaar geworden. Vitaal en nog immer actief. En alert, zoals bij tijd en wijle zijn puntig ingezonden stukjes in het Brabants Dagblad bewijzen. Dr. L. (louis) P.L. Pirenne. Zijn loopbaan als stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch en rijksarchivaris in deze provinciale hoofstad markeert de ontwikkeling van het klassieke, bestofte archief naar een modern en dynamisch bedrijf.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2004) 90-94
2004

Mr. Hein Bergé 'Hoogbouw zet Sint-Jan voor schut'

Het begon in 1964 met het Comité Behoud Binnenstad. Maar de kroon op zijn werk was z'n benoeming tot 'Bosschenaar van de eeuw' in 2000. De naam mr. Hein Bergé werd een begrip, dat onlosmakelijk is verbonden met de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. Hoe groot de ommekeer was die hij in het beleid van het gemeentebestuur teweegbracht bewijst de uitverkiezing van 's-Hertogenbosch tot 'Monumentenstad' in 1975.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2004) 128-130
2005

Mgr. J. Bluyssen : Den Bosch is me vertrouwd geworden

Aangeblazen door de bekende priesterfilosoof Antoine Bodar, heeft het Brabants Dagblad rond de jaarwisseling bol gestaan van de discussie over de vraag wat er moet gebeuren met kerken die aan de eredienst zijn onttrokken. Langs de zijlijn heeft emeritus-bisschop mgr. J. Bluyssen alle opwinding gelaten aan zich voorbij laten gaan. Dat neemt niet weg dat hij als residerend bisschop in de jaren 1966-1984 eindverantwoordelijke was voor het sluiten van de eerste parochiekerken in 's-Hertogenbosch. Vooral om de Sint-Pieter is veel te doen geweest.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2005) 14-16
2005

Ans van Pagée : Verslingerd aan boeken

Niet gehinderd door haar leeftijd is mevrouw J.F. (Ans) van Pagée-Selis nog elke dag te vinden te midden van naar schatting zo'n 15.000 boeken in haar 'Antiquariaat Brabant' in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch. 'Eenmaal verslingerd aan boeken blijf je altijd verslingerd aan boeken.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2005) 50-53
2005

Mevrouw Mia Sweens-Schute : Orgelkring en koffie

De Bossche Orgelkring 'Hendrik Niehoff' telt dit jaar zijn veertigste concertcyclus. Opgericht door wijlen Joseph Sweens en nadien onverkort gekoesterd door zijn vrouw, Mia Sweens-Schute. Zoals zij ook het familiebedrijf van Sweens, de bekende koffiebranderij en theehandel 'De Drie Mollen', veilg stelde, een bewonderenswaardig staaltje van vrouwenemancipatie avant la lettre. Dat zij ook de Sint-Jan met zijn gerenommeerde Schola Cantorum zeer is toegedaan, is welhaast een vanzelfsprekendheid.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2005) 80-82
2005

Jan Peijnenburg, oud-archivaris bisdom: Ik weet niet wat 'emeritaat' inhoudt

Met gepaste trots laat dr. J.W.M. Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch z'n nieuwe werkkamer zien in de nok van het bisschoppelijk paleis aan de Parade. 'Ik heb een mooie kamer gekregen om mijn emeritaat door te brengen.' In concreto houdt dit in het schrijven van de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch én die van de priesteropleiding in genoemd bisdom. Hij heeft dan ook 'nog genoeg om handen' om te kunnen zeggen: 'Ik ben nu ruim een jaar emeritus, maar ik heb nog niet ontdekt wat dat woord inhoudt.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2005) 134-137
2006

Anton Schuttelaars : Zwanenbroederschap telde ooit 14000 buitenleden

De beeldenstorm van 1566, de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw of het fenomeen van de 14.000 buitenleden die de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ooit telde: historicus Anton Schuttelaars deed er onderzoek naar. Met vaak verrassende resultaten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2006) 12-14
2006

Mr. drs. Cas de Quay : 'Cultuur is meer dan kunst'

Tot aan zijn pensionering in 1996 was hij vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers. Nadien voorzitter van de 'Stichting Nationaal Monument Sint Jan'. De toekenning van de 'Moeder Truuspoffer' van de folkloristische fanfare 'De Kikvorschen' verleidde hem tot een vlotte beschouwing over volkscultuur. Ook in dit interview betoont mr. drs. Cas de Quay, onderscheiden voor al zijn verdiensten op cultureel gebied, zich een even boeiende als geanimeerde verteller.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2006) 44-48
2006

Rob van de Laar : 'De 11 zit er al vanaf het begin in'

In het 'Stadsportret', dat het Brabants Dagblad enige tijd geleden in de vorm van een magazine uitvergrootte, passeerde een galerij van 'Gezichtsbepalers met visie' de revue. Met onder andere Rob van de Laar, minister-president van Oeteldonk, maar op de eerste plaats Bosschenaar. Een trotse Bosschenaar. Hij wou dat er meer van waren. Van de Laar ontvangt dit jaar de 'Albert Swaneprijs' van de Vereniging Sociëteit Casino voor zijn grote bijdrage aan cultuur en historie van Den Bosch.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2006) 92-95
2006

Jan van der Eerden: 's-Hertogenbosch volmaakt kunstwerk

Niet voor niets werd Jan van der Eerden, onlangs 80 jaar geworden, mét mr. Hein Bergé het afgelopen jaar voor zijn onverwoestbaar strijden voor het behoud van de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch geëerd met de zilveren anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Was Bergé min of meer het gezicht van het Comité Behoud Binnenstad, Jan van Eerden was veelal de architect van het beleid, dat 'beter Bestuur' voorstond, de naam waaronder zijn in de gemeenteraad van zich deden spreken.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2006) 150-152
2007

Gerard Rooijakkers : Genootschap weer naar een interventiekracht

Het Noordbrabants Genootschap moet weer, zoals het 170 jaar geleden is begonnen, 'Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant' worden. En als zodanig weer een 'culturele interventiekracht' zijn. Dat is het credo waarmee de bekende Bossche etnoloog Gerard Rooijakkers op 1 januari van dit jaar het voorzitterschap van 'Het Genootschap' op zich heeft genomen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2007) 22-25
2007

Archivaris Sint-Jan : Leo Peters: 'Liefdewerk oud papier'

Een oproep in het parochieblad om vrijwilligers voor 'De Bouwloods', het museum van (de restauratie) van de Sint-Jan, was voor Leo Peters (67) het begin. Want met de vroegere archivaris van het Streekarchief van Woerden en omgeving kreeg de Sint-Jan zomaar een vakman in huis, die het kerkbestuur al te goed kon gebruiken. Archivaris van de kathedrale basiliek van de Sint-Jan is Leo Peters nu. Al is het nog altijd vrijwilligerswerk. In zijn geval: vrijwilligersvákwerk.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2007) 42-45
2007

Herman van den Heuvel : 'Ik weet niet van ophouden'

Hij moet zijn (volle) agenda erbij nemen om aan de hand van de daarin genoteerde vergaderingen, afspraken enz. volledig te kunnen zijn in de opsomming van al zijn functies. Op zijn visitekaartje volstaat hij er met twee: voorzitter van de 'Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg' en voorzitter 'Stichting Oeteldonks Gemintemuzejum'. En dat alles onder de naam H.G.M. van den Heuvel. In de wandeling Herman.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2007) 102-104
2007

Charles de Mooij : Museum is er voor het publiek

'Velen denken dat een museum er is voor de kunst. Het museum is er voor het publiek.' Met tentoonstellingen als 'Knus' en 'Wauw' heeft Charles de Mooij (50) zijn visitekaartje al afgegeven als nieuwe directeur van het Noordbrabants Museum.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2007) 128-131
2008

Clemens van der Ven : 'Huizen als De Loet vind je niet in Den Bosch'

'Met mappen vol schepenakten, op een eeuw na compleet, en een nog grotere stapel bouwtekeningen uit 1930 is De Loet waarschijnlijk een van de best gedocumenteerde oude huizen in ons land'. Zo stond te lezen in de beschrijving van het perceel Peperstraat 6, genaamd 'Huizinghe De Loet', in de rubriek 'Aanzienlijke Huizen' van Bossche Bladen no. 4 van jaargang 2. Met aanvullende informatie meer dan gecompleteerd en voorzien van honderden, deels niet eerder gepubliceerde foto's en afbeeldingen, is alle documentatie in zo'n zes jaar tijd bijzonder fraai te boek gesteld. Het resultaat: een standaardwerk dat het ook nog eens uitzonderlijk mooi ingerichte perceel Peperstraat 6 in alle opzichten recht doet.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2008) 20-23
2008

Frater Jan Smits : Fraters van Tilburg lieten hun sporen na

Veel herinneringen aan Den Bosch heeft hij niet. Zijn eerste periode hier (1950-'54) is 'al zo lang geleden' en in zijn tweede termijn (1996-'99) had hij als lid van het provinciaal bestuur van de 'Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid' niet veel contact met de stad. Maar als een van de zeer vele frater-onderwijzers die hier gedurende circa 140 jaar werkzaam zijn geweest, mag hij model staan voor het culturele erfgoed dat de 'Fraters van Tilburg' Den Bosch hebben nagelaten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2008) 56-59
2008

Herman Lerou, opdrachtgever restauratie : Sint-Jan als dagtaak

Wie zich wil verdiepen in de restauratie van 'ons' nationaal monument de Sint-Jan kan niet om Herman Lerou (66) heen. Als lid van het kerkbestuur van de Bossche kathedraal is hij directievoerder-opdrachtgever van deze gigantische klus. Als lid van de Stichting Nationaal Monument maakt hij tevens deel uit van het gezelschap, dat met uiteenlopende sponsoracties het geld binnen probeert te halen om het financiële plaatje van 40 miljoen rond te breien. Herman Lerou vindt het wel leuk, die dubbelrol: 'Enerzijds houd ik me bezig met geld inzamelen, anderzijds ben ik de man die het uitgeeft....'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2008) 86-89
2008

Ester Vink op onderzoek: 'Met je laptop kom je overal'

Omdat banen voor historici indertijd niet voor het opscheppen lagen, begon Ester Vink in 1992 haar eigen 'Bureau voor Toegepast Historisch Onderzoek'. Het leverde haar een staat van dienst op, die er mag zijn, gezien alle onderzoeken die ze sindsdien heeft gedaan. En niet alleen in de Bommelerwaard, waar zij woont, of in Den Bosch, waar ze vaak in het Stadsarchief te vinden is, maar door het hele land, tot Den Helder aan toe. Dat is overigens simpeler dan op het eerste gezicht lijkt. Want: 'Met je laptop kom je overal'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2008) 130-133
2009

Afscheid van Bosch Dictee : Jan van Berkom leerde op zijn taal letten....

Als op woensdag 22 april a.s. voor de veertiende maal het Grôôt Bosch Dictee wordt gehouden, de jaarlijkse wedstrijd om de kennis van het Bosch dialect te toetsen, zal dat voor het eerst zonder Jan van Berkom zijn. Hij is teruggetreden als voorzitter. Voor 'Bossche Bladen' kijkt hij even terug.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2009) 16-18
2009

Gerard van Gurp : Van natuurkundige tot geschiedkundige

Na zijn pensionering werd hij van natuurkundige geschiedkundige. Dat verklaart waarom de 80-jarige Gerard van Gurp uit Eindhoven regelmatig in de studiezaal van het Stadsarchief in 's-Hertogenbosch te vinden is. Momenteel voor onderzoek naar de Reformatie in de Meierij.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2009) 46-49
2009

Maike Tjon A Kauw : Fascinerend kijkvenster

'Bouwhistorie is niet alleen het onderzoek naar hoe er vroeger gebouwd werd. Bouwhistorie is ook laten zien hoe de mensen het interieur van hun huizen heel kleurrijk afwerkten. Het cliché dat de mensen in de middeleeuwen heel grijs leefden is wel achterhaald.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2009) 80-83
2009

Speurtocht Canadese Iwona Perlin : Den Bosch had wel dertig gasthuizen

Over een jaar of twee, drie krijgt 's-Hertogenbosch er een mooi (Engels) boek bij over de geschiedenis van de Bossche gasthuizen in de Middeleeuwen. Dat beloofde Iwona Perlin eind september, vlak voordat ze na het nodige bronnenonderzoek in het Stadsarchief weer terugging naar Canada.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2009) 114-116
2010

Veronica Dénis : Een visueel boekenmens

Als de spreekwoordelijke 'men' het ergens over eens is, dan is het wel de constatering dat Bossche Bladen zeer fraai oogt. Maar ondanks vermelding in het colofon weten weinigen dat dit het werk is van 'Nika grafische vormgeving, Vught'. Achter dit etiket schuilt de naam Veronica Dénis.
In dit nummer een keer op de voorgrond.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2010) 10-13
2010

Bossche Encyclopedie : Levenswerk van Ton Wetzer

Officieel staat Ton Wetzer bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic) te boek als 'coördinator vrijwilligers'. Maar met zijn kennis van wetenschappelijke computerbesturing en computertalen is hij daar niet minder op zijn plaats als de samensteller van de Bossche Encyclopedie. Een schepping die dagelijks groeit. Want gemiddeld zo'n twee uur per dag is hij daar nog steeds mee bezig, veelal in de avonduren. Maar dat is geen enkel bezwaar. Integendeel: 'Als je er lol in hebt, doe je dat met plezier'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 50-52
2010

Bouwhistoricus Ronald Glaudemans : Thuis in de binnenstad

Geïnteresseerd als hij was in archeologie wilde Ronald Glaudemans tijdens zijn studie stedenbouwkunde wel als vrijwilliger aan de slag bij de bam, de gemeentelijke dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Maar Ad van Drunen strikte hem voor bouwhistorie. Dat was in 1982 of daaromtrent. Vorig jaar keerde hij terug naar Den Bosch. Om Ad van Drunen, die met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht bezig is af te bouwen, op te volgen als gemeentelijk bouwhistoricus.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2010) 88-92
2011

Jan Bruens : Leven in de brouwerij

In zijn functie als directeur van de VVV (1951-’88) werd hij misschien wel ‘de bekendste Bosschenaar’: Jan Bruens, 87 inmiddels. ‘Ik word nog regelmatig aangesproken, o.a. in de supermarkt: u was toch van het VVV. Ja, hét VVV.’ Als zodanig heeft hij, wat hij noemt, leven in de brouwerij gebracht.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2011) 44-46
2011

Rob Wolf over het Jeroen Bosch Ziekenhuis : Van heden naar verleden

Ze staan er allemaal in. Van directeur tot telefoniste, van specialist tot verpleegkundige, en van monteur tot pastor, van stagiair tot oud-medewerker. Samen geven ze inhoud aan het nieuwe Jeroen Bosch Zieken-huis in Den Bosch, zoals geportretteerd door de Nijmeegse historicus Rob Wolf: ‘De blik gericht op het heden, met uitstapjes naar het verleden.’
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2011) 114-117
2012

Onderzoek Bram Steketee en Hans Willems : Water en Verdediging

In de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch speelt het element water onmiskenbaar zijn rol. Voor onderzoekers als Bram Steketee (85), gepokt en gemazeld bij Rijkswaterstaat, en Hans Willems, historicus bij BAAC, het bekende Bossche onderzoeksbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurgeschiedenis en Cultuurhistorie, een onuitputtelijke bron van informatie. Het resultaat van hun naspeuringen vond zijn weg in tal van publicaties. En een nieuw boek staat op het punt van verschijnen. Over de waterproblemen in de Maaspolders tussen Grave en Den Bosch. Impliciet het verhaal van een kanaal dat er nooit kwam...
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2012) 2-6
2012

Aart Vos verlaat Stadsarchief : Heerlijk om met bronnen bezig te zijn

Met het vertrek van Aart Vos (bijna 63) raakt niet alleen het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch een bekwame medewerker kwijt, maar verliest Bossche Bladen ook een aimabele en toegewijde hoofdredacteur. Temidden van stapels archiefstukken kijkt hij met voldoening terug op zijn loopbaan: ‘Ik vind het heerlijk om met bronnen bezig te zijn. Daar heb ik hier alle kansen voor gehad.’
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2012) 43-46
2012

Bouwhistoricus Ad van Drunen : Den Bosch is mijn stad

De halve week verblijft hij in zijn tweede huis in Zeeland, waar hij bouwhistorisch adviseur en lid van de Monumentencommissie van Middelburg is; zo ook in Veere en Vlissingen. Maar Ad van Drunen sluit elke twijfel uit: ‘Den Bosch is mijn stad’. Ook al is hij nog maar twee dagen per week bij de bam - de gemeentelijke dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten - te vinden. Dat blijft hij doen, zij het verder onbezoldigd, want per 1 augustus is hij met pensioen gegaan.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2012) 78-82
2012

Vincent Verstappen voorzitter Boschboom : Eigentijdsheid en samenwerking

Eigentijdsheid en samenwerking. Dat is in een paar woorden het credo van Vincent Verstappen, de nieuwe voorzitter van de cultuurhistorische vereniging De Boschboom. Met eigentijdsheid vraagt hij De Boschboom, als bewaker van het aloude cultureel erfgoed nieuwe middelen niet te schuwen. In samenwerking ziet hij ‘het perspectief om ons werk te verbreden’.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2012) 124-127
2013

Interview : René Pingen directeur SM’s : Geweldige trekpleister

‘Als museum heb je de publieke taak zoveel mogelijk mensen binnen te halen. Ik denk dat wij als museum iets belangrijks te vertellen hebben.’ Aldus in twee zinnen hoe dr. René Pingen (53), zijn taak ziet als directeur van het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, kortweg SM’s. Mede gezien de fraaie nieuwbouw van het SM’s in het Museumkwartier, samen met de niet minder prachtige renovatie/nieuwbouw van het Noordbrabants Museum, gloort een veel-belovend toekomstperspectief.
Bossche Bladen 1 (2013) 12-15
2013

Coen Free : Onafhankelijk denker

‘Mijn functie is voorzitter van het College van Bestuur van het Koning Willem i College, maar mijn vak is literatuur-historicus’, zegt Coen Free in een gesprek aan de vooravond van zijn afscheid. Edoch, Coen Free is zoveel meer.
Bossche Bladen 2 (2013) 50-54
2013

Ron Spronk : Oeuvre Jheronimus Bosch: een huis met vele kamers

Als geen ander weet onderzoeker prof. dr. Ron Spronk hoe moeilijk het is om het raadsel Jheronimus Bosch te doorgronden. Maar tegelijk hoe uitdagend: ‘Het is een fascinerend complex oeuvre’. Conclusie: ‘Wij zijn er nog lang niet uit.’
Bossche Bladen 3 (2013) 82-85
2013

Marius van den Wildenberg : 'Laten wij onszelf eens evalueren'

Op de Zuid-Willemsvaart, net om de hoek van het Kardinaal van Rossumplein, woont architect Marius van den Wildenberg zoals hij zelf zegt met zijn rug naar de binnenstad. Nochtans volgt hij de ontwikkelingen in de stad op de voet. En hij laat niet na daarop zijn visie te geven, zij het niet meer zo ‘recht voor z’n raap’. Want, heeft de ervaring hem intussen wel geleerd, ‘als je het wat zorgvuldiger formuleert, duurt het weliswaar even voor ze er wat mee doen, maar het komt allemaal!’
Bossche Bladen 4 (2013) 124-127
Bossche Bladen : Overig
2004

Brabants Dagblad telde vele titels : Bossche krant waaide met alle winden mee

Meer dan een dozijn namen passeren de revue vooraleer, in 1959, de titel Brabants Dagblad z'n entree maakt in de geschiedenis van 'de Bossche krant'. 'Dat is 45 jaar geleden. Het zou heel mooi zijn als bij de vijftigste verjaardag van deze titel het hoofdstuk Brabants Dagblad aan de geschiedenis van de Bossche krant zou kunnen worden toegevoegd.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2004) 13-14
2004

Museum Slager : Een levend museum is nooit af

Wie in 's-Hertogenbosch mr. Hein Bergé zegt, zegt tegelijkertijd Museum Slager, eens te meer sinds de dood van zijn echtgenote, mevrouw Suze Bergé-Slager (2003), dochter uit het kunstenaarsgezin van Piet Slager, die weer de zoon was van P.M. Slager. Met een tentoonstelling van de landschapsschilder Frans Slager onderstreept het museum weer eens zijn reputatie als enige familiemuseum in Nederland.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2004) 125-127
2007

Bossche schouwburg geprivatiseerd : 'Avondje TP' niet om aan te horen

Halverwege de jaren '60 van de afgelopen eeuw moest de schouwburg van Den Bosch met de historische naam 'Casino' zo nodig stádsschouwburg worden. Want een stad zonder stadsschouwburg dat kon toch niet, vond de ambitieuze cultuur-burgemeester van die dagen, mr. R.J.J. Lambooy. Maar de tijden veranderen. Op 1 april jl. werd de klok teruggedraaid, de schouwburg keerde terug in private handen. Nu de naam nog. Want 'Theater aan de Parade' klinkt nog steeds als een vloek.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2007) 38-41
2010

In Memoriam : Hein Bergé was een begrip

Met mr. Hein Bergé, die op 25 april jl. op 94-jarige leeftijd overleed, is Den Bosch een markante persoonlijkheid ontvallen, wiens naam een begrip werd. ...
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 56-57
Bossche Kringen
2015

Bossche Plekken : Sluis 0 uitgeteld : Karakteristiek element in stadsbeeld 's-Hertogenbosch

In 's-Hertogenbosch is het een begrio: Sluis 0. Karakteristiek bouwwerk in de Bossche Zuid-Willemsvaart. Voorportaal van de Maas na een veelal lange reis, vanaf Maastricht of zelfs nog verder. Maar die tijd is voorbij. Na totstandkoming van het Máximakanaal is Sluis 0 gedegradeerd tot doorgang voor alleen nog de pleziervaart. En dat nog maar in beperkte mate. Wat is het verhaal achter de sluis?
Jacques Luyckx | Bossche Kringen 4 (2015) 8-11