Henrica Maria Johanna Luyckx

's-Hertogenbosch 26 februari 1831 - 's-Hertogenbosch 29 november 1913 (82)

Archief
Duijvendak

Henrica Maria Johanna Luyckx

328
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 328
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 313, 328

n: vermelding in een voetnoot