afb.

Familie Luyckx

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 328

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 458

n: vermelding in een voetnoot