afb.

Johannes Lambertus Antonius Luyben

Delft 14 december 1786 - 's-Hertogenbosch 15 september 1859 (72)

Duijvendak

Mr. Johannes Lambertus Antonius Luyben

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Functies

mr. Joannes Lambertus Antonius Luijben

72
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72
Genealogie
Van Kempen

Mr. J.L.A. Luyben

366
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366
Wildeman

Mr. Johannes Lambertus Antonius Luyben

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90
Afbeeldingen
  • 15 september 1859
  • 21 juni 1849
Literatuur en bronnenpublicaties

Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) XI (1865) 748-749

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 61, 83, 184, 186, 189

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327, 366

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 89, 94, 253, 266, 271-273, 275, 277, 283, 337, 350, 352-353, 366

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 309

P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII (1930) 1079

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 6, 66-67, 87, 177, 253

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 249, 259

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90

J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij (1919/1927)

n: vermelding in een voetnoot