afb.

Familie Luyben

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 184

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 142

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327-328

n: vermelding in een voetnoot