Andries van Ludyck

1535 - vr 16 maart 1609

Cp

Andries van Ludyck

Noten
1.sH, R 1426, f 2789, 16 maart 1609.
2.Zij was eerder getrouwd met Herman Oems (Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 458).
3.sH, R 1382, f 231, 1 juli 1562.
4.sH, R 1419, f 309, 3 november 1587.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Andreas van Luijck, schepen van 's-Hertogenbosch 1585

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01113)
Zuylen

342. Andreae Jants de Leodio

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12