Henricus Loyt

Bichelaer, van den

250. Loyt, Henricus

Noten
1.GAH, RA 1175, fo.97v (23 febr.1368), RA 1176, fo.212r (20 juli 1381), fo.339r (21 jan.1384), RA 1178, fo.24r (16 mrt.1388), RA 1183, fo.41r (6 febr.1403), RA 1195, fo.98v (18 apr.1425), fo.125v (14 juli 1425), RA 1220, fo.244v (1450); Van Rooij, Het oud-archief, II 177-178 nr.656; Bijlage II 264.24, vgl. 131.5, 131.11, 131.20, 131.21 (heer Henric van Hees, 1348-1360, beneficiant van de St.Jan in 1360), 237.16, 265.1, 272.18.1, 382.17; GAH, AVMGH 4, fo.13r (26 juli 1389); Hens e.a., Mirakelen, 246 nr.66; Vgl.: Jacobs, Justitie, 257 (Jan van Hees, schepen van Den Bosch in 1336/37, 1340/41 en 1344/45); GAH, RA 1176, fo.188v (26 apr.1381: Johannes dictus Jans soen de Hees, gener Willelmi Mynnemeer, belooft een geldsom geheel te zullen betalen die hij en Wilhelmus de Ladonc schuldig zijn aan Hubertus de Follant, commorans in Anglia in civitate dicto Nordwijc (Norwich ?)).
2.Bijlage II 264.2, 264.11, 264.20, 264.46, 264.22, 318.27, 353.14, vgl. 258.1; OLVB 52, band 0, fo.67v (1376/77), fo.70v (1378/79), fo.76v (1380/81), fo.98r (1384/85), fo.100r (1385/86), fo.103v (1385/86), fo.112v (1387/88), vgl. fo.91r (1383/84); OLVB 49, fo.11v, fo.26r; Hens e.a., Mirakelen, 32-34, 124, 135, 177 nr.5, 290 nr.113 t/m 573 nr.355.
3.Bijlage II 264.69; GAH, THG 1367 (18 dec.1404); GAH, RA 1183, fo.41r (6 febr.1403), RA 1195, fo.98v (18 apr.1425), fo.125v (14 juli 1425); Van Rooij, Het oud-archief, II 127 nr.467.
4.Bijlage II 264.69; OLVB 49, fo.27r.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 504-505

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot