Antonius de Low (Louw)

? - Gent 29 december 1669

Kloosternaam: Bernardinus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Antonius en Maria Frans. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 13 januari 1660 (Artes). Inkleding op 1 april 1663 ; ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 6 juni 1664 (woont te Tervuren). Diaken gewijd te Gent op 22 september 1668. Sterft te Gent op 29 december 1669.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 129, nr. 807; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 490..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 129

n: vermelding in een voetnoot