Adrianus de Louwe

1621 - Antwerpen 5 februari 1670

Kloosternaam: Aegidius van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Petrus en Anna Cnobbaudt. Geboren rond 1621. Inkleding op 1 november 1643; professie op 1 november 1644. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 10 maart 1645. Tot priester gewijd te Antwerpen op 19 december 1648 en tot priester aldaar op 2 april 1650. Jurisdictie te Mechelen (1660), te Brugge op 3 september 1670. Sterft te Antwerpen op 5 februari 1670.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 27, nr. 58..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 27

n: vermelding in een voetnoot