afb. Anoniem

Michiel Loutermans

's-Hertogenbosch 22 juli 1722 - 's-Hertogenbosch 20 december 1800 (78)

Duijvendak

Michiel Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Functies

Michiel Loutermans

Functies / onderscheiding(en)

  • Garenfabrikant
  • Regent van het Roomse Armenweeshuis
Genealogie
Het Noordbrabants Museum

Cliché firma Loutermans en Zoon, 1799-1801

Het Noordbrabants Museum (HNBM)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 247, 450

Charles de Mooij, Eindelyk uit d'Onderdrukking (1988) 86

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 14, 114, 298

A. van Sasse van Ysselt, 'De wordingsgeschiedenis van het Roomsch Armen-weeshuis te Den Bosch' in: Taxandria X (1913) 3-12, 71-85

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 33, 35, 93, 191, 193

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 521n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 92

n: vermelding in een voetnoot