afb.

Joanna Maria Elisabeth Loutermans

's-Hertogenbosch 5 juni 1812 - Gemonde 11 februari 1900 (87)

Duijvendak

Joanna Maria Elisabeth Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134

n: vermelding in een voetnoot