afb.

Antonius Johannes Loutermans

's-Hertogenbosch 26 januari 1780 - 's-Hertogenbosch 12 januari 1826 (45)

Duijvendak

Antonius Johannes Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
Genealogie
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
Literatuur en bronnenpublicaties

Almanak (1823)

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 290

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327, 355

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134

n: vermelding in een voetnoot