Gerardus Lou

Bichelaer, van den

253. Lou, Gerardus

Noten
1.De Ridder-Symoens e.a., Les livres, 1.2.1 300-301 nr.516; De Ridder-Symoens, "Brabanders", 239, 250, 278, 323; Schutjes, Geschiedenis, IV 376; Bijlage II 253.1, 253.2, 253.3, 420.9; Vgl.: Reusens, Matricule, I 9 nr.5; Schillings, Matricule, III 717 nr.175; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 400.
2.Bijlage II 134.25, 253.3, vgl. 52.13, 386.3.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)