afb.

Pieter Losecaat

Asten 20 maart 1746 - Leiden 12 februari 1825 (78)

Mommers

Losecaat, Pieter

457
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 457
Literatuur en bronnenpublicaties

Saskia Minjon, 'Kasteel Geldrop tot 1800' in: Kasteel Geldrop : Een edel verleden (2016) 37

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 457

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot