Jacobus (Jacques) Losecaat

's-Hertogenbosch 18 april 1774 - 's-Hertogenbosch 30 april 1848 (74)

Burgemeester van december 1815 - februari 1816.
In november 1815 kwam er een 'Stedelijk Reglement' tot stand dat bepaalde dat er drie burgemeesters waren. In 1824 werd dit Reglement echter weer gewijzigd en werd het stelsel van één burgemeester weer in het leven geroepen.
- mr. A.G. Verheijen, burgemeester van februari 1814 - december 1848
- P.H. van Fenema, burgemeester van december 1815 - februari 1824
- jhr. W.H. van Thye Hannes, burgemeester van februari 1816 - februari 1824
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Functies

mr. Jacobus Losecaat

72
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72
Genealogie
Artikelen
1995

Jan Walravens

Bossche burgemeesters in perspectief 1850-1970
's-Hertogenbosch 4 (1995) 115-128
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 290

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) t5.2

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 129

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 63, 153

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 309

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 73

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXVIII

n: vermelding in een voetnoot