Johannes Loozen

Bichelaer, van den

251. Loozen, Johannes

Noten
1.Bijlage II 251.1, vgl. 281.1 (3 aug.1461: Johannes Loese, getuige te Bergeijk); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.235; SAREE, OA Geldrop 4 (7 nov.1499); Vgl.: Keussen, Die Matrikel, II 31 (Johannes Loesen de Dynslaken, imm. 10 nov.1477).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)