Hubert van Loon

1506'07 - 3 oktober 1558

Genealogie
Schuttelaars

Hubert van Loon

Literatuur
SP 1335 443v, 1362 301r, 1373 179r, 1374 368v, 1376 241rv, 1378 216r; VAN DIJCK, 'Hediart en Derkennes : Architecten van de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, ca. 1516-1607' in: De Brabantse Leeuw 46 (1997) 101; VAN LOON, 'De eerste generaties van de familie Van den Molengrave alias van Loon' in: De Nederlandsche Leeuw 113 (1996) 304.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

90v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Hubert van Loon, schepen van 's-Hertogenbosch 1556

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07336)
Zuylen

302. Huberti de Loon

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 458

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 500-501

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 470

n: vermelding in een voetnoot