Jan Lombaerts

Oisterwijk ? - 1 april 1533 Mechelen

Genealogie
Schuttelaars

Jan Lombaerts

Literatuur
ARAB RK 13007; MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 145; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 469; PB 203r, 378v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 407; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 209, 229, 494; VAN SCHIJNDEL, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 41.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1952

B.W. van Schijndel

Het Brabantse geslacht Lombaerts
De Brabantse Leeuw (1952) 21-25, 41-44
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 417

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 498-499

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 264, 299, 338, 345n, 401, 470

n: vermelding in een voetnoot