Herman Peter Albrecht Löhbach

Keulen - ?

Functies

Herman Peter Albrecht Löhbach

Functies / onderscheiding(en)

  • Leraar Rijks HBS, 1867-1876
Benoemingen
1867

Koninklijk besluit 31 augustus 1867, n°. 59

Bij Koninklijk besluit van 31 Augustus jl., n°. 59, zijn tot leeraren aan de Rijks- hoogere burgerschool te 's-Hertogenbosch benoemd de heeren H. Löhbach uit Keulen, en J.M. Servais.
Nederlandsche Staatscourant dinsdag 3 september 1867
1876

Koninklijk besluit 9 maart 1876, n°. 11

Bij Koninklijk besluit van 9 Maart 1876, n°. 11, is, met ingang van 1 april e.k., aan H. Löhbach, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te 's-Hertogenbosch.
Nederlandsche Staatscourant zaterdag 11 maart 1876
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal en Hans van Kasteren, Een doorlopende leerweg (2004) 34, 35

n: vermelding in een voetnoot