Henrick Loenmans

1505 - 1545

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Loenmans

Literatuur
PB 143r, 316r; SP 1272 186r, 1281 165rv, 1359 109v, 1369v, 1381 369v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 240, 240n, 469

n: vermelding in een voetnoot