Bernardus de Loen

Bichelaer, van den

249. Loen, Bernardus de

Noten
1.AAB II, hs. Kievits, p.8; Juten, Consilium, 40; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 54, 90; Keussen, Die Matrikel, I xv, 127 nr.20, 226 nr.62, vgl. 226 nr.61 (Johannes de Coesveldia uit het bisdom Münster, imm.1421); Bijsterveld, Laverend, 305, 306 noot 189, 338, I 314 nr.2489; Kibre, "Arts and medicine", 226; RANB, KH 2 (regest 15) (29 mei 1363).
2.Bijlage II 157.13, 157.14, 223.6, 223.9 (1429: meester Beernt ontvangt 1 Beiersgulden voor het lezen van een dertigste), 249.1, 382.50, 389.2; AAB II, hs. Kievits, p.8; GAH, RA 1198, fo.131v (5 juni 1428), RA 1200, fo.321r, RA 1201, fo.43r (1432), fo.137v (25 aug.1431), fo.333v (12 okt.1430), fo.342r (26 jan.1431), RA 1208, fo.260v (30 mei 1438), vgl. RA 1175, fo.284v (1371/72), RA 1180, fo.1r (1393) (Bernardus de Loen); Schutjes, Geschiedenis, IV 309; GAH, GG 3334 (regest 682) (27 okt.1428); OLVB 52, band 1, fo.212v (1428/29), fo.220v (1429/30); Keussen, Die Matrikel, I 226 noot 62.
3.Haller e.a., Concilium Basiliense, III 97; Bijsterveld, Laverend, 60; AAB II, hs. Kievits, p.8; Schutjes, Geschiedenis, IV 237; GAH, RA 1201, fo.43r (8 juli 1432), RA 1202, fo.235v (14 mrt.1432), RA 1228, fo.15r (23 nov.1457), RA 1231, fo.281v (27 apr.1461), RA 1232, fo.370r (26 jan.1463), RA 1237, fo.31v (1468), RA 1239, fo.402v (1470); RA 1241, fo.373v (1472); APB, St.Jan II, Obituarium, p.156; Bijlage II 52.5, 52.6.2, 171.5.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot