Walram Loemel

Ī 1609 - Maastricht 10 juli 1688

Kloosternaam: Augustinus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Laurentius en Elisabeth Henenburg. Geboren rond 1609-1610. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 13 december 1627. Inkleding op 14 januari 1629: tot diaken gewijd te Brussel op 23 september 1634; tot priester gewijd te Antwerpen op 15 februari 1636. Dat jaar ook uit de studies verwijderd, maar daarna terug toegelaten. Jurisdictie te Gent (1653), Mechelen (1657) en Brugge (1671). Woont in Oudenaarde in 1655. Jansenist; wordt daarom voor korte tijd uit de Nederlanden verbannen. Woont in 1674-1675 te Lier (predikant in Nazarethklooster); verblijft in 1684 te Mechelen (predikant in Walem). Sterft in Maastricht op 10 juli 1688.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951), blz. 336, 338, 351-352, 367, 387, 441; 7 (1952), blz. 98-99, nr. 578a; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 484.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

3276. LOEMEL, Walranius (Walram) van

484
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 484
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 484

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 336, 338, 351-352, 367, 387, 441; VII (1952) 98-99

n: vermelding in een voetnoot