Roelof Loekemans

1518'20 - 17 juli 1588

Cöp

Roelof Loekemans1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 469; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 495.
2.sH, R 1854, f 229, 23 oktober 1607.
3.BHIC, ILVB, toegang 1132, R3.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Roelof Loekemans

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Loockemans' in: De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 100; DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 1132; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 129; SP 1394 474r, 1417 234r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 357; WIMERSMA GREIDANUS, 'De kwartieren De Bie-Lokemans' in: De Nederlandsche Leeuw 92 (1975) 17.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 313n

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 495-496

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 85, 86, 211

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 3, 113, 150, 167, 169, 180n, 181n, 184, 196, 267, 267n, 268, 269, 270, 308, 311, 360, 469

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 338

n: vermelding in een voetnoot