Johannes Loefs

Bichelaer, van den

247. Loefs, Johannes - filius Henrici

Noten
1.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 135, II 282; Schäfer, "Deutsche Notare in Rom", 734 nr.125, vgl. 726 noot 1, 732-733 noot 5; Bijlage II 247.1; Van Rooij, Het oud-archief, I 158 nr.2324.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)