afb. 1928

Pieter Hendrik Loeff

Baardwijk 12 oktober 1864 - 's-Hertogenbosch 4 april 1937 (72)

Dieben

Loeff (Mr. Pieter Hendrik)

82
H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 82-83
Duijvendak

Mr. Pieter Hendrik Loeff

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326-327
Functies

Mr. Petrus Josephus Henricus Loeff

71
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 71
Genealogie
Kok

Loeff, mr. Pieter Hendrik

309
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 309
Artikelen
1891

Pieter Hendrik Loeff

Hoofdelijke Verbintenissen volgens het Nederlandsche Recht: proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam...
Proefschrift, Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid
C.N. Teulings (1891)
 
Afbeeldingen
  • 4 april 1937
  • 8 april 1937
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 71

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 78, 290

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 16

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 82-83

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326-327

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 141-143, 145, 158, 279, 309

Nederland's Patriciaat 97 (2020-2022) 310-314

n: vermelding in een voetnoot